Risia SH.P.K.

Emri i biznesit Risia SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810196289
Numri i biznesit 71052249
Numri fiskal 601104673
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 4
Data e regjistrimit 18/04/2014
Komuna Pejë
Adresa Pejë, Shaban Sadiku
Telefoni 044205293
E-mail ///
Kapitali 1,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Haxhi Muriqi Drejtor & Agjent i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Haxhi Muriqi 1,000.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi
1 5207916 Risia Njësia - 1 Pejë, Pejë

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Primarë
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Sekondarë
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
5020 Transporti detar dhe bregdetar i mallrave Tjera
5210 Magazinimi dhe ruajtja Tjera
5221 Aktivitetet shërbyese të rastit për transportin tokësor Tjera
5229 Aktivitetet e tjera mbështetëse të transportit Tjera
5610 Restorantet dhe aktivitetet shërbyese lëvizëse të ushqimit Tjera
0210 Kulturat pyjore dhe aktivitetet e tjera të pylltarisë Tjera
0240 Shërbime mbështetëse ndaj pyjeve Tjera
6612 Shërbimet e ndërmjetësimit për letra me vlerë dhe kontrata të mallit Tjera
7022 Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim Tjera
7320 Hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit publik (sondazhet) Tjera
7731 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë dhe pajisjeve bujqësore Tjera
7732 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë dhe pajisjeve të ndërtimtarisë dhe inxhinierisë Tjera
7734 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e pajisjeve të transportit ujor Tjera
8292 Aktivitetet e paketimit (ambalazhimit) Tjera
9609 Aktivitetet e tjera p.k.t. Tjera
1624 Prodhimi i kontejnerëve nga druri Tjera
1629 Prodhimi i produkteve të tjera nga druri; artikujve nga tapa, kashta dhe materialeve thurëse Tjera
4110 Zhvillimi i projekteve të ndërtimit Tjera
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera
4613 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e lëndës së drurit dhe materialeve të ndërtimit Tjera
4661 Tregtia me shumicë e makinerive bujqësore, pajisjeve dhe pjesëve furnizuese Tjera
4671 Tregtia me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to Tjera
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Tjera