N.SH. " Triple "
Lloji Biznesit Ortakëria e përgjithshme
Nr Regjistrimit 70814153
Nr Fiskal
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 3
Data e konstituimit 2012.02.10
Data e Aplikimit 2012.02.10
Komuna Prishtinë
Adresa Bekim Berisha 28
Telefoni 049-823-463
E-mail
Kapitali
Statusi ne ARBK Aktiv
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Enver Rexhepi Agjent i Regjistruar
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Genc Gashi %
2 Faton Mahmutaj %
3 Enver Rexhepi %
Aktivitet/et
6920 Aktivitetet e kontabilitetit, libërmbajtjes dhe auditimit; këshillime tatimore Primarë
7320 Hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit publik (sondazhet) Tjera