N.T.P. "Flori"
Lloji Biznesit Biznes individual
Nr Regjistrimit 70545292
Nr Fiskal 600542478
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 1
Data e konstituimit 2008.12.17
Data e Aplikimit 2008.12.17
Komuna Prishtinë
Adresa 28 Nëntori p.n.
Telefoni 044-879-123
E-mail
Kapitali
Statusi ne ARBK Aktiv
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Florim Krasniqi Agjent i Regjistruar
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Florim Krasniqi %
Aktivitet/et
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Primarë
4637 Tregtia me shumicë e kafes, çajit, kakaos dhe erëzave Tjera
4639 Tregtia me shumicë, jo e specializuar, e artikujve ushqimorë, pijeve dhe duhanit Tjera
0812 Nxjerrja e zhavorrit dhe rërës, nxjerrja e argjilës dhe kaolinit Tjera