" EUROBANK KOS " SH.A.
Lloji Biznesit Shoqëri akcionare
Nr Regjistrimit 71343588
Nr Fiskal 601720437
Nr Cerfitikues KTA 330341959
Nr Punëtorëve 4
Data e konstituimit 2016.12.05
Data e Aplikimit 2016.12.15
Komuna Prishtinë
Adresa Veterniku 1, Zona Industriale
Telefoni 044-161 580
E-mail
Kapitali 300,000,000.00€
Statusi ne ARBK Aktiv
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Yusuf Erdogan Agjent i Regjistruar
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Yusuf Erdogan 300,000,000.00€ 100.00%
Aktivitet/et
6419 Ndërmjetësimet e tjera monetare Primarë
6420 Aktivitetet e kompanive "holding" Sekondarë
6430 Trustet, fondet dhe subjektet e ngjashme financiare Tjera
6491 Lizingu financiar Tjera
6492 Aktivitetet e tjera të kredisë Tjera
6499 Aktivitetet e tjera shërbyese financiare, përveç fondit të sigurimit dhe atij pensional p.k.t. Tjera