"Strategy and Development Consulting " SH.P.K.
Lloji Biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Nr Regjistrimit 70916118
Nr Fiskal 600910146
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 3
Data e konstituimit 2014.08.21
Data e Aplikimit 2013.01.18
Komuna Prishtinë
Adresa Zejnel Salihu
Telefoni 044-106070
E-mail
Kapitali 1,000.00€
Statusi ne ARBK Aktiv
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Donika Këpuska Drejtor Agjent i Regjistruar
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Corporate & Public Management Consulting International 1,000.00€ 100.00%
Aktivitet/et
7022 Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim Primarë
8299 Aktivitetet e tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve p.k.t. Sekondarë
9609 Aktivitetet e tjera p.k.t. Tjera