Limak Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.-Kosovo Branch Office
Lloji Biznesit Kompani e huaj
Nr Regjistrimit 70713780
Nr Fiskal 600621595
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 60
Data e konstituimit 2010.11.30
Data e Aplikimit 2010.12.15
Komuna Prishtinë
Adresa Qyteza Pejton -Mbreti Zog 1 Nr. 09
Telefoni 049 784 680
E-mail
Kapitali 208,823,529.00€
Statusi ne ARBK Aktiv
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Afrore Rudi Agj. i Regj.
Riza Onur Çayirlioglu Manager of Company
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Limak Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. 208,823,529.00€ 100.00%
Aktivitet/et
4312 Përgatitja e vendpunishtes Primarë
4313 Testi i shpuarjes dhe shpuarja Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Tjera
4291 Ndërtimi i projekteve të ujit Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4332 Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera Tjera
4333 Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve Tjera
4334 Lyerja dhe vendosja e xhamave Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
5629 Aktivitetet e tjera shërbyese të ushqimit Tjera