" SHPËRNDARJA RILINDJA " SH.P.K.
Lloji Biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Nr Regjistrimit 70670232
Nr Fiskal 600488846
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 53
Data e konstituimit 2010.05.25
Data e Aplikimit 2010.05.26
Komuna Prishtinë
Adresa Aneksi i Pallatit të Shtypit-Luan Haradinaj
Telefoni 044 131 318
E-mail
Kapitali 1,200.00€
Statusi ne ARBK Aktiv
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Skender Gashi Drejtor
Hysri Gashi Agj.i Regj.
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Kabir Bajra 24.00€ 2.00%
2 Musa Mehmeti 60.00€ 5.00%
3 Baki Mehmeti 08.23€ 0.69%
4 Hatixhe Dili 08.23€ 0.69%
5 Nedrete Ismaili 08.23€ 0.69%
6 Sadik Zhjeqi 08.22€ 0.69%
7 Ram Ibrahimi 08.23€ 0.69%
8 Leotrim Hajdini 08.22€ 0.69%
9 Xhemail Makolli 08.23€ 0.69%
10 Gani Rexhepi 84.00€ 7.00%
11 Ramadan Prapashtica 08.23€ 0.69%
12 Musa Ahmetaj 08.23€ 0.69%
13 Zenel Fejza 08.23€ 0.69%
14 Izet Daku 08.23€ 0.69%
15 Jetulla Sermaxhaj 24.00€ 2.00%
16 Gani Sjarina 08.23€ 0.69%
17 Fahri Mehmeti 08.23€ 0.69%
18 Osman Musa 24.00€ 2.00%
19 Agim Potera 84.00€ 7.00%
20 Hatmone Sylaj 08.23€ 0.69%
21 Hysen Shulemaja 60.00€ 5.00%
22 Neriton Meha 08.22€ 0.69%
23 Ismail Ajeti 08.23€ 0.69%
24 Qamil Gollaku 24.00€ 2.00%
25 Agron Fejza 08.23€ 0.69%
26 Bedri Aliu 60.00€ 5.00%
27 Asllan Hadri 24.00€ 2.00%
28 Sherif Zejnullahu 08.23€ 0.69%
29 Shkelzen Rama 08.23€ 0.69%
30 Imer Ramnabaja 08.23€ 0.69%
31 Agim Smaka 84.00€ 7.00%
32 Hatmane Sylaj 08.22€ 0.69%
33 Nexhmi Xhema 08.22€ 0.69%
34 Gani Gollaku 08.23€ 0.69%
35 Nexhmi Berisha 08.23€ 0.69%
36 Qefsere Makolli 08.23€ 0.69%
37 Feti Rashiti 08.23€ 0.69%
38 Nesim Sylaj 24.00€ 2.00%
39 Skender Gashi 84.00€ 7.00%
40 Dirajete Bytyqi 08.23€ 0.69%
41 Fahri Berisha 08.23€ 0.69%
42 Faik Isa 08.23€ 0.69%
43 Agim Tora 08.23€ 0.69%
44 Jetullah Fetahu 08.23€ 0.69%
45 Mustafa Jashari 08.23€ 0.69%
46 Ferat Fejzullahu 08.23€ 0.69%
47 Eset Nishevci 60.00€ 5.00%
48 Enver Hajdini 84.00€ 7.00%
49 Hysri Gashi 60.00€ 5.00%
50 Shemsedin Zhara 24.00€ 2.00%
51 Orhan Qerka 08.23€ 0.69%
52 Shaqir Ajeti 08.23€ 0.69%
53 Sami Krosa 24.00€ 2.00%
Aktivitet/et
5811 Publikimi i librave Primarë
5813 Publikimi i gazetave Tjera
5814 Publikimi i revistave dhe periodikëve Tjera
4520 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve Tjera
4730 Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar Tjera
4634 Tregtia me shumicë e pijeve Tjera
4636 Tregtia me shumicë e sheqerit, e çokollatës dhe e ëmbëlsirave Tjera
4637 Tregtia me shumicë e kafes, çajit, kakaos dhe erëzave Tjera
4638 Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë ushqimorë, përfshirë peshkun, krustacet dhe molusqet (frutat e detit) Tjera
4645 Tregtia me shumicë e artikujve të parfumerisë dhe kozmetikës Tjera
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Tjera
4724 Tregtia me pakicë e bukës, ëmbëlsirave, produkteve prej mielli dhe produkteve prej sheqeri, në dyqane të specializuara Tjera
4725 Tregtia me pakicë e pijeve në dyqane të specializuara Tjera
4726 Tregtia me pakicë e produkteve të duhanit në dyqane të specializuar Tjera
4775 Tregtia me pakicë e artikujve kozmetikë dhe të tualetit, në dyqane të specializuara Tjera
4751 Tregtia me pakicë e tekstileve në dyqane të specializuara Tjera
4752 Tregtia me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit, në dyqane të specializuara Tjera
4762 Tregtia me pakicë e gazetave dhe materialit të shkrimit, në dyqane të specializuara Tjera
4789 Tregtia me pakicë në tezga dhe tregje të mallrave të tjera Tjera
7911 Aktivitetet e agjencive të udhëtimit Tjera
6110 Aktivitetet e telekomunikimit kabllor Tjera
6910 Aktivitete juridike Tjera
9200 Aktivitetet e lojërave të fatit dhe basteve Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
5210 Magazinimi dhe ruajtja Tjera
6512 Sigurimi jojetësor Tjera
7311 Agjencitë për publicitet Tjera
8010 Aktivitetet e sigurisë private Tjera