Croatia Airlines d.d. -Branch office in Prishtina
Lloji Biznesit Kompani e huaj
Nr Regjistrimit 70505924
Nr Fiskal 600372065
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 2
Data e konstituimit 2009.01.26
Data e Aplikimit 2008.06.09
Komuna Lipjan
Adresa International Airport Prishtina
Telefoni 038/224-225
E-mail
Kapitali 136,697,253.00€
Statusi ne ARBK Aktiv
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Rexhep Mustafa Director Of Branch Office & Registered Agent
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Croatia Airlines d.d. 136,697,253.00€ 100.00%
Aktivitet/et
5110 Transporti ajror i pasagjerëve Primarë
4939 Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t. Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
5224 Trajtimi i transportit "cargo" Tjera
5223 Aktivitetet shërbyese të rastit për transportin ajror Tjera
7911 Aktivitetet e agjencive të udhëtimit Tjera
7739 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë, pajisjeve dhe artikujve të tjerë të luajtshëm p.k.t. Tjera
8559 Arsimi tjetër p.k.t. Tjera