Jeton Kabashi B.I.

Emri i biznesit Jeton Kabashi B.I.
Emri tregtar D.P.T."Të Shija"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810298598
Numri i biznesit 70344932
Numri fiskal 600095493
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 28/03/2006
Komuna Istog
Adresa Gurrakoc, ,
Telefoni 044-221-860
E-mail ///
Kapitali 00.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Jeton Kabashi Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Jeton Kabashi 00.00€ 0.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4722 Tregtia me pakicë e mishit dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara Primarë