Gjyle Qestaj B.I.

Emri i biznesit Gjyle Qestaj B.I.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues ///
Numri i biznesit 71252906
Numri fiskal 601595640
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 08/03/2016
Komuna Deçan
Adresa Deçan, Junik
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Shuar
Data e shuarjes 29/03/2016
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Gjyle Qestaj Agj. i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Gjyle Qestaj %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Primarë
4639 Tregtia me shumicë, jo e specializuar, e artikujve ushqimorë, pijeve dhe duhanit Sekondarë