Kooperativa Bujqësore Gurra K.B.

Emri i biznesit Kooperativa Bujqësore Gurra K.B.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Kooperativa Bujqësore
Numri unik identifikues 810296063
Numri i biznesit 70367443
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 29/06/2006
Komuna Istog
Adresa Gurrakoc, , Terezi-Gurrakoc
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali 2,250.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Kolë Musollaj Anëtar i Këshilit Drejtues.
Sadush Kabashi Anëtar i Këshillit Drejtues.
Skender Blakaj Sekretar i Kooperativës.
Brahim Kabashi Nënkryetar i Kooperativës.
Afrim Mehmetaj Kryetar i Kooperatives

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Kolë Musollaj 90.00€ 4.00%
Lulzim Sadriaj 90.00€ 4.00%
Agim Blakaj 90.00€ 4.00%
Haxhi Gjocaj 90.00€ 4.00%
Isa Jahaj 90.00€ 4.00%
Hysen Blakaj 90.00€ 4.00%
Noc Paloka 90.00€ 4.00%
Mustafë Gjoci 90.00€ 4.00%
Afrim Mehmetaj 90.00€ 4.00%
Arber Shatri 90.00€ 4.00%
Sadush Kabashi 90.00€ 4.00%
Ismet Gjoci 90.00€ 4.00%
Qerim Salihu 90.00€ 4.00%
Gjevat Gjocaj 90.00€ 4.00%
Demë Çeta 90.00€ 4.00%
Malush Salihaj 90.00€ 4.00%
Jakup Fetahaj 90.00€ 4.00%
Skender Blakaj 90.00€ 4.00%
Izet Foniqi 90.00€ 4.00%
Riza Gjocaj 90.00€ 4.00%
Brahim Kabashi 90.00€ 4.00%
Nazif Shatri 90.00€ 4.00%
Malë Fetahaj 90.00€ 4.00%
Faik Salihaj 90.00€ 4.00%
Musa Aliu 90.00€ 4.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
1011 Përpunimi dhe konservimi i mishit Primarë
1013 Prodhimi i produkteve të mishit dhe i mishit të shpezëve Tjera
1039 Përpunimi dhe konservimi tjetër i frutave dhe perimeve Tjera
1051 Prodhimi i produkteve të qumështit Tjera
1091 Përpunimi i ushqimeve të përgatitura për kafshët e fermës Tjera
1092 Përpunimi i ushqimeve të përgatitura për kafshët shtëpiake Tjera
4611 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e lëndëve të para bujqësore, kafshëve të gjalla, lëndëve të para tekstile dhe mallrave gjysmë të gatshme Tjera
4621 Tregtia me shumicë e drithërave, duhanit të papërpunuar, farërave dhe ushqimit të kafshëve Tjera
4622 Tregtia me shumicë e luleve dhe bimëve Tjera
4631 Tregtia me shumicë e frutave dhe perimeve Tjera
4632 Tregtia me shumicë e mishit dhe produkteve të tij Tjera
4633 Tregtia me shumicë e produkteve të qumështit, vezëve, vajrave dhe yndyrnave të gatimit Tjera
4661 Tregtia me shumicë e makinerive bujqësore, pajisjeve dhe pjesëve furnizuese Tjera
4730 Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar Tjera
0111 Kultivimi i drithërave (përveç orizit), i bimëve bishtajore dhe i farërave vajore Tjera
0113 Kultivimi i perimeve, pjepërave dhe shalqirit, bimëve rrënjore dhe tuberoze Tjera
0141 Rritja e gjedheve për qumësht Tjera
0145 Rritja e deleve dhe dhive Tjera
0150 Fermat e përziera Tjera
0162 Aktivitetet ndihmëse për prodhimet blegtorale Tjera
7731 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë dhe pajisjeve bujqësore Tjera