EE CORP SH.P.K.

Emri i biznesit EE CORP SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 811285809
Numri i biznesit ///
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 22/03/2019
Komuna Ferizaj
Adresa Tankosiq, Tankosic, Ferizaj, Kosovë, p.n.
Telefoni +38345565477
E-mail mr.earifi@hotmail.com
Kapitali 10,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Egzon Arifi Drejtor Sipas ligjit dhe statutit.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Egzon Arifi 10,000.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Primarë
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Sekondarë
4312 Përgatitja e vendpunishtes Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4663 Tregtia me shumicë e makinerive të minierave, të ndërtimit, si dhe për punime inxhinierike Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Tjera
7219 Kërkime dhe zhvillime të tjera eksperimentale në shkencat natyrore dhe inxhinieri Tjera
2361 Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi Tjera