Trepça SH.A.

Emri i biznesit Trepça SH.A.
Emri tregtar Trepça
Lloji biznesit Shoqëri aksionare
Numri unik identifikues 811278747
Numri i biznesit ///
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1215
Data e regjistrimit 08/03/2019
Komuna Mitrovicë
Adresa Mitrovicë, Trepça Parku Industrial Mitrovicë, p.n.
Telefoni +38345900990
E-mail ardiansyla@gmail.com
Kapitali 10,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Xhevdet Tahiri Drejtor Sipas ligjit dhe statutit.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Qeveria e Republikës së Kosoves 8000€ 80%
Punëtorët e Trepçës 2000€ 20%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi
1 5237742 Minierat me Flotacion Trepça - Stan Tërg Mitrovicë, Stantërg
2 5237769 Minierat me Flotacion Kishnicë dhe Artanë Graçanicë, Graçanicë
3 5237777 Minierat me Flotacion Kopaonik - Leposaviç Mitrovicë Veriore, Mitrovicë Veriore
4 5237785 Metalurgjia e Plumbit Mitrovicë Veriore, Mitrovicë Veriore
5 5237793 Metalurgjia e Zinkut Mitrovicë, Mitrovicë
6 5237807 Industria Kimike Mitrovicë, Mitrovicë
7 5237815 Fabrika e Akumulatorëve në Mitrovicë Mitrovicë, Mitrovicë
8 5237823 Fabrika e Pajimeve të Procesit Mitrovicë, Mitrovicë
9 5237831 Stabilimentet Energjetike (Energjetika) Mitrovicë, Mitrovicë
10 5237858 Laboratori në Zveçan Mitrovicë Veriore, Mitrovicë Veriore
11 5237866 Instituti i Plumbit dhe Zinkut Mitrovicë, Mitrovicë
12 5237874 Kompleksi Administrativ i Kishnicës në Prishtinë Prishtinë, Prishtinë
13 5237882 Kompleksi Administrativ në Zveçan Mitrovicë Veriore, Mitrovicë Veriore

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
0729 Nxjerrja e xeheve të tjera jo-hekuri Primarë
0811 Nxjerrja e gurit dekorativ dhe të ndërtimit, gurit gëlqeror, gjipsit, shkumësit dhe rrasave Sekondarë
0891 Nxjerrja e mineraleve kimike dhe plehërave kimikë Tjera
0899 Aktivitetet e tjera nxjerrëse dhe gurëthyese p.k.t. Tjera
0990 Aktivitetet mbështetëse për nxjerrjen e produkteve të tjera nga nëntoka Tjera
2013 Prodhimi i produkteve të tjera kimike me bazë inorganike Tjera
2014 Përpunimi i produkteve të tjera kimike me bazë organike Tjera
2015 Prodhimi i plehrave kimike dhe komponimeve të azotit Tjera
2030 Prodhimi i ngjyrave, llaqeve dhe shtresave të ngjashme, ngjyrave të printimit dhe mastikës Tjera
2059 Prodhimi i produkteve të tjera kimike p.k.t. Tjera
2110 Prodhimi i produkteve bazë farmaceutike Tjera
2370 Thyerja e gurit, formësimi dhe dhënia e formës përfundimtare Tjera
2399 Prodhimi i produkteve minerale jometalike p.k.t. Tjera
2441 Prodhimi i metaleve të çmuara Tjera
2443 Prodhimi i plumbit, zinkut dhe kallajit Tjera
2445 Prodhimi i metaleve të tjera jo-ferrike Tjera
2453 Derdhja (fonderia) e metaleve të lehta Tjera
2454 Derdhja (fonderia) e metaleve të tjera jo-ferrike Tjera
2550 Farkimi, presimi, stampimi dhe palosja rrethore e metaleve; pluhuri metalurgjik Tjera
2562 Përpunimi mekanik Tjera
2573 Prodhimi i veglave Tjera
2599 Prodhimi i produkteve të tjera metalike p.k.t. Tjera
2720 Prodhimi i baterive dhe akumulatorëve Tjera
2830 Prodhimi i makinerive bujqësore dhe pyjore Tjera
2841 Prodhimi i makinerive për punimin e metaleve Tjera
2849 Prodhimi i veglave të tjera të makinave p.k.t. Tjera
2891 Prodhimi i makinerive për metalurgjinë Tjera
2892 Prodhimi i makinerive për miniera, gurëthyes dhe ndërtimtari Tjera
2920 Prodhimi i karrocerive për mjetet motorike (të transportit): prodhimi i rimorkiove dhe gjysmërimorkiove Tjera
3312 Riparimi i makinerive Tjera
3320 Instalimi i makinerive dhe pajisjeve industriale Tjera
3832 Rikuperimi i materialeve të klasifikuara Tjera
4110 Zhvillimi i projekteve të ndërtimit Tjera
4312 Përgatitja e vendpunishtes Tjera
4313 Testi i shpuarjes dhe shpuarja Tjera
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
4612 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e karburantit, mineraleve, metaleve dhe kimikateve industriale Tjera
4672 Tregtia me shumicë e metaleve dhe mineraleve Tjera
4675 Tregtia me shumicë e produkteve kimike Tjera
4677 Tregtia me shumicë e mbeturinave dhe hekurishteve Tjera
5221 Aktivitetet shërbyese të rastit për transportin tokësor Tjera
5629 Aktivitetet e tjera shërbyese të ushqimit Tjera
6820 Qiradhënia dhe menaxhimi i patundshmërisë personale ose të marra me qira Tjera
7111 Aktivitetet e arkitekturës Tjera
7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Tjera
7120 Testimi teknik dhe analizat Tjera
7219 Kërkime dhe zhvillime të tjera eksperimentale në shkencat natyrore dhe inxhinieri Tjera
7490 Aktivitetet e tjera profesionale, shkencore dhe teknike p.k.t. Tjera
7830 Sigurimi i burimeve njerëzore dhe menaxhimi i funksioneve të burimeve njerëzore Tjera
8621 Aktivitetet e mjekësisë së praktikës së përgjithshme Tjera
9101 Aktivitetet e bibliotekave dhe të arkivave Tjera
9102 Aktivitetet e muzeve Tjera