PRIENT J&D Group SH.P.K.

Emri i biznesit PRIENT J&D Group SH.P.K.
Emri tregtar PRIENT J&D Group
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 811272400
Numri i biznesit ///
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 21/02/2019
Komuna Prizren
Adresa Prizren, UKË BYTYQI , PN
Telefoni +38344329944
E-mail jusufkrasniqi@gmail.com
Kapitali 1,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Jusuf Krasniqi Drejtor Person i Autorizuar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Jusuf Krasniqi 1,000.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Primarë
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Sekondarë
4213 Ndërtimi i urave dhe tuneleve Tjera
4221 Ndërtimi i projekteve të tubacioneve dhe kanalizimeve Tjera
4222 Ndërtimi i projekteve të shërbimeve publike për energji elektrike dhe telekomunikime Tjera
4291 Ndërtimi i projekteve të ujit Tjera
4299 Ndërtimi i projekteve të tjera të ndërtimit civil p.k.t. Tjera
4311 Demolimi i objekteve Tjera
4312 Përgatitja e vendpunishtes Tjera
4313 Testi i shpuarjes dhe shpuarja Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4333 Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve Tjera
4334 Lyerja dhe vendosja e xhamave Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4511 Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike të vogël Tjera
4519 Tregtia e automjeteve të tjera Tjera
4520 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve Tjera
4531 Tregtia me shumicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve Tjera
4532 Tregtia me pakicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve Tjera
4621 Tregtia me shumicë e drithërave, duhanit të papërpunuar, farërave dhe ushqimit të kafshëve Tjera
4622 Tregtia me shumicë e luleve dhe bimëve Tjera
4623 Tregtia me shumicë e kafshëve të gjalla Tjera
4624 Tregtia me shumicë e lëkurave të papërpunuara, lëkurave dhe artikujve prej lëkure Tjera
4631 Tregtia me shumicë e frutave dhe perimeve Tjera
4632 Tregtia me shumicë e mishit dhe produkteve të tij Tjera
4633 Tregtia me shumicë e produkteve të qumështit, vezëve, vajrave dhe yndyrnave të gatimit Tjera
4634 Tregtia me shumicë e pijeve Tjera
4636 Tregtia me shumicë e sheqerit, e çokollatës dhe e ëmbëlsirave Tjera
4637 Tregtia me shumicë e kafes, çajit, kakaos dhe erëzave Tjera
4639 Tregtia me shumicë, jo e specializuar, e artikujve ushqimorë, pijeve dhe duhanit Tjera
4641 Tregtia me shumicë e tekstileve Tjera
4642 Tregtia me shumicë e veshjeve dhe këpucëve Tjera
4643 Tregtia me shumicë e pajisjeve elektroshtëpiake Tjera
4644 Tregtia me shumicë e porcelanit dhe artikujve të xhamit, si dhe e materialeve pastruese Tjera
4645 Tregtia me shumicë e artikujve të parfumerisë dhe kozmetikës Tjera
4647 Tregtia me shumicë e mobilieve, qilimave dhe pajisjeve të ndriçimit Tjera
4651 Tregtia me shumicë e kompjuterëve, e pajisjeve periferike të kompjuterëve dhe softuerëve Tjera
4661 Tregtia me shumicë e makinerive bujqësore, pajisjeve dhe pjesëve furnizuese Tjera
4665 Tregtia me shumicë e mobilieve të zyrave Tjera
4671 Tregtia me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to Tjera
4672 Tregtia me shumicë e metaleve dhe mineraleve Tjera
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Tjera
4674 Tregtia me shumicë e pjesëve elektronike, pajisjeve hidraulike dhe të ngrohjes, si dhe pjesëve të furnizimit Tjera
4675 Tregtia me shumicë e produkteve kimike Tjera
4676 Tregtia me shumicë e produkteve të tjera të ndërmjetme Tjera
4677 Tregtia me shumicë e mbeturinave dhe hekurishteve Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Tjera
4721 Tregtia me pakicë e frutave dhe perimeve në dyqane të specializuara Tjera
4722 Tregtia me pakicë e mishit dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara Tjera
4724 Tregtia me pakicë e bukës, ëmbëlsirave, produkteve prej mielli dhe produkteve prej sheqeri, në dyqane të specializuara Tjera
4725 Tregtia me pakicë e pijeve në dyqane të specializuara Tjera
4730 Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar Tjera
4741 Tregtia me pakicë e kompjuterëve, njësive periferike dhe softuerëve, në dyqane të specializuara Tjera
4751 Tregtia me pakicë e tekstileve në dyqane të specializuara Tjera
4752 Tregtia me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit, në dyqane të specializuara Tjera
4753 Tregtia me pakicë e qilimave, sixhadeve, veshjeve të mureve dhe dyshemeve, në dyqane të specializuara Tjera
4754 Tregtia me pakicë e pajisjeve elekroshtëpiake në dyqane të specializuara Tjera
4759 Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara Tjera
4762 Tregtia me pakicë e gazetave dhe materialit të shkrimit, në dyqane të specializuara Tjera
4771 Tregtia me pakicë e veshjeve në dyqane të specializuara Tjera
4772 Tregtia me pakicë e këpucëve dhe artikujve prej lëkure, në dyqane të specializuara Tjera
4775 Tregtia me pakicë e artikujve kozmetikë dhe të tualetit, në dyqane të specializuara Tjera
4776 Tregtia me pakicë e luleve, bimëve, farërave, plehrave artificialë, kafshëve përkdhelëse dhe ushqimi i tyre, në dyqane të specializuara Tjera
4777 Tregtia me pakicë e orëve dhe argjentarisë në dyqane të specializuara Tjera
4799 Tregtia tjetër me pakicë, jo në dyqane, tezga ose tregje Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
5210 Magazinimi dhe ruajtja Tjera
5510 Hotelet dhe akomodimi i ngjashëm Tjera
5610 Restorantet dhe aktivitetet shërbyese lëvizëse të ushqimit Tjera
7111 Aktivitetet e arkitekturës Tjera
7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Tjera
7711 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) i veturave dhe automjeteve të lehta motorike Tjera
7712 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) i kamionëve Tjera
7732 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë dhe pajisjeve të ndërtimtarisë dhe inxhinierisë Tjera
9603 Shërbimet funerale dhe aktivitetet e lidhura me to Tjera
2221 Prodhimi i pllakëzave të plastikës, fletëzave, tubave dhe profileve Tjera
2223 Prodhimi i artikujve të plastikës për ndërtimtari Tjera
2361 Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi Tjera
2362 Prodhimi i produkteve prej llaçit për qëllime ndërtimi Tjera
2365 Prodhimi i fibrave të çimentos Tjera
2370 Thyerja e gurit, formësimi dhe dhënia e formës përfundimtare Tjera
2420 Prodhimi i tubave, gypave, profileve bosh dhe pajisjeve të tjera nga çeliku Tjera
2511 Prodhimi i konstrukcioneve metalike dhe pjesëve të tyre Tjera
2512 Prodhimi i dyerve dhe dritareve prej metalit Tjera
2562 Përpunimi mekanik Tjera