Granit SH.P.K.

Emri i biznesit Granit SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810292847
Numri i biznesit 80079206
Numri fiskal 600149886
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 16
Data e regjistrimit 28/06/2000
Komuna Istog
Adresa Istog
Telefoni 039 /51 -405 039 51 370
E-mail ///
Kapitali 1,081,656.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Ismet Loshaj Drejtor.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Mehmet Loshaj 270,414.00€ 25.00%
Ismet Loshaj 270,414.00€ 25.00%
Salih Loshaj 270,414.00€ 25.00%
Ejup Loshaj 270,414.00€ 25.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
2370 Thyerja e gurit, formësimi dhe dhënia e formës përfundimtare Primarë
2363 Prodhimi i betonit të përzier, i gatshëm për përdorim Sekondarë
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
2364 Prodhimi i llaçeve Tjera
2399 Prodhimi i produkteve minerale jometalike p.k.t. Tjera
0811 Nxjerrja e gurit dekorativ dhe të ndërtimit, gurit gëlqeror, gjipsit, shkumësit dhe rrasave Tjera
5229 Aktivitetet e tjera mbështetëse të transportit Tjera
4332 Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera Tjera
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Tjera
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
4334 Lyerja dhe vendosja e xhamave Tjera
4671 Tregtia me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to Tjera
4674 Tregtia me shumicë e pjesëve elektronike, pajisjeve hidraulike dhe të ngrohjes, si dhe pjesëve të furnizimit Tjera
4939 Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t. Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4333 Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4672 Tregtia me shumicë e metaleve dhe mineraleve Tjera
4677 Tregtia me shumicë e mbeturinave dhe hekurishteve Tjera
2361 Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi Tjera
3832 Rikuperimi i materialeve të klasifikuara Tjera
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Tjera
3511 Prodhimi i energjisë elektrike Tjera
2365 Prodhimi i fibrave të çimentos Tjera
4312 Përgatitja e vendpunishtes Tjera
2369 Prodhimi i artikujve të tjerë prej betonit, llaçit dhe çimentos Tjera
2511 Prodhimi i konstrukcioneve metalike dhe pjesëve të tyre Tjera
4291 Ndërtimi i projekteve të ujit Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera