Artan Nimani B.I.

Emri i biznesit Artan Nimani B.I.
Emri tregtar N.T.SH. " ARTANI - N "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 811229344
Numri i biznesit 70987317
Numri fiskal 601011373
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 04/09/2013
Komuna Istog
Adresa Istog, Deshmoret Dervishaj
Telefoni 044/669 909
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Artan Nimani Agjent i regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Artan Nimani %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4532 Tregtia me pakicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve Primarë
4520 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve Sekondarë
4730 Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar Tjera
4511 Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike të vogël Tjera
5229 Aktivitetet e tjera mbështetëse të transportit Tjera