TE MILI SH.P.K.

Emri i biznesit TE MILI SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810087876
Numri i biznesit ///
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 24/01/2018
Komuna Istog
Adresa Gurrakoc, Lidhja e Pejës
Telefoni 044/221 860
E-mail ///
Kapitali 1,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Jeton Kabashi Agjent i regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Jeton Kabashi 1,000.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
5610 Restorantet dhe aktivitetet shërbyese lëvizëse të ushqimit Primarë
5510 Hotelet dhe akomodimi i ngjashëm Sekondarë
5520 Pushimet dhe akomodimet e tjera me qëndrim të shkurtër Tjera
5530 Kampingjet, parqet me mjete rekreative dhe me rimorkio Tjera
5590 Akomodime të tjera Tjera
5621 Furnizimi me ushqim me porosi për raste Tjera
5629 Aktivitetet e tjera shërbyese të ushqimit Tjera
5630 Aktivitetet shërbyese të pijeve Tjera
9313 Palestra e fitnesit Tjera
9329 Aktivitetet e tjera të argëtimit dhe rekreacionit Tjera
9602 Sallonet e floktarisë dhe trajtimet e tjera të bukurisë Tjera
4671 Tregtia me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to Tjera
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Tjera
4771 Tregtia me pakicë e veshjeve në dyqane të specializuara Tjera
4772 Tregtia me pakicë e këpucëve dhe artikujve prej lëkure, në dyqane të specializuara Tjera
5229 Aktivitetet e tjera mbështetëse të transportit Tjera