Të Shija SH.P.K.

Emri i biznesit Të Shija SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 811224097
Numri i biznesit 71071340
Numri fiskal 601131478
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 5
Data e regjistrimit 26/06/2014
Komuna Istog
Adresa Gurrakoc
Telefoni 044/221-860
E-mail ///
Kapitali 1,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Jeton Kabashi Drejtor Menaxhues
Meriton Kabashi Agjent i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Jeton Kabashi 1,000.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4722 Tregtia me pakicë e mishit dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara Primarë
4632 Tregtia me shumicë e mishit dhe produkteve të tij Sekondarë
1011 Përpunimi dhe konservimi i mishit Tjera
4624 Tregtia me shumicë e lëkurave të papërpunuara, lëkurave dhe artikujve prej lëkure Tjera