Shqipe Rrezja B.I.

Emri i biznesit Shqipe Rrezja B.I.
Emri tregtar Kombi Taxi - Fadil Mahmutaj
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810208399
Numri i biznesit 71236609
Numri fiskal 601570783
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 22/01/2016
Komuna Suharekë
Adresa Sllapuzhan
Telefoni 044/422-843
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Shqipe Rrezja Agjente e regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Shqipe Rrezja %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4932 Aktiviteti i taksive Primarë