Gjyle Kuçi B.I.

Emri i biznesit Gjyle Kuçi B.I.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810207367
Numri i biznesit 71227189
Numri fiskal 601557294
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 15/12/2015
Komuna Deçan
Adresa Deçan, , Sheshi Mentor Tolaj
Telefoni 044 315 501
E-mail ///
Kapitali 00.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Gjyle Kuçi Agj. i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Gjyle Kuçi 00.00€ 0.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
5510 Hotelet dhe akomodimi i ngjashëm Primarë
5629 Aktivitetet e tjera shërbyese të ushqimit Sekondarë