ROYAL MINING LTD BRANCH OFFICE KOSOVO Dega në Kosovë

Emri i biznesit ROYAL MINING LTD BRANCH OFFICE KOSOVO Dega në Kosovë
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Dega e Shoqërisë së Huaj
Numri unik identifikues 811126102
Numri i biznesit 70616203
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 3
Data e regjistrimit 13/10/2009
Komuna Gjakovë
Adresa Gjakovë, Nënë Tereza Qerim 4/8
Telefoni +381/38-227-358
E-mail ///
Kapitali 329,583,956.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Agim Hoxha Drejtor -Agjent i Regjistruar
Michael jose Alvaro Director
Philip Spahr Director

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Royal mining ag 329,583,956.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
0710 Nxjerrja e xehes së hekurit Primarë
0729 Nxjerrja e xeheve të tjera jo-hekuri Sekondarë
0892 Nxerrja e torfës Tjera
2370 Thyerja e gurit, formësimi dhe dhënia e formës përfundimtare Tjera
4672 Tregtia me shumicë e metaleve dhe mineraleve Tjera
6420 Aktivitetet e kompanive "holding" Tjera
6810 Blerja dhe shitja e patundshmërisë personale Tjera
7219 Kërkime dhe zhvillime të tjera eksperimentale në shkencat natyrore dhe inxhinieri Tjera