Dijari B.I.

Emri i biznesit Dijari B.I.
Emri tregtar N.N.T. " Dijari "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues ///
Numri i biznesit 70678225
Numri fiskal 600513916
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 5
Data e regjistrimit 05/07/2010
Komuna Vushtrri
Adresa Vushtrri, Haxhi Zeka
Telefoni 044/495 495
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Shuar
Data e shuarjes 13/05/2014
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Ahmet Zariqi Agj. i Regj.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Ahmet Zariqi %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi
1 5223768 Nj.01 - Kopshti I Fëmijëve Dijari Vushtrri, Vushtrri
2 5224543 Nj.02 - Delfini Vushtrri, Vushtrri

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Primarë
4312 Përgatitja e vendpunishtes Sekondarë
4321 Instalime elektrike Tjera
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4613 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e lëndës së drurit dhe materialeve të ndërtimit Tjera
4615 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e mobilieve, mallrave shtëpiake, pjesëve elektronike dhe hekurishteve Tjera
4618 Aktivitetet e ndërmjetësimit të specializuar për shitjen e produkteve të veçanta Tjera
4619 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e një shumëllojshmërie mallrash Tjera
4634 Tregtia me shumicë e pijeve Tjera
4635 Tregtia me shumicë e produkteve të duhanit Tjera
4636 Tregtia me shumicë e sheqerit, e çokollatës dhe e ëmbëlsirave Tjera
4643 Tregtia me shumicë e pajisjeve elektroshtëpiake Tjera
4644 Tregtia me shumicë e porcelanit dhe artikujve të xhamit, si dhe e materialeve pastruese Tjera
4645 Tregtia me shumicë e artikujve të parfumerisë dhe kozmetikës Tjera
4646 Tregtia me shumicë e artikujve farmaceutikë Tjera
4649 Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë shtëpiakë Tjera
4661 Tregtia me shumicë e makinerive bujqësore, pajisjeve dhe pjesëve furnizuese Tjera
4671 Tregtia me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to Tjera
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Tjera
4719 Tregti tjetër me pakicë në dyqane jo të specializuara Tjera
4722 Tregtia me pakicë e mishit dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara Tjera
4723 Tregtia me pakicë të peshkut, krustaceve dhe molusqeve (frutave te detit) në dyqane të specializuara Tjera
4724 Tregtia me pakicë e bukës, ëmbëlsirave, produkteve prej mielli dhe produkteve prej sheqeri, në dyqane të specializuara Tjera
4725 Tregtia me pakicë e pijeve në dyqane të specializuara Tjera
4726 Tregtia me pakicë e produkteve të duhanit në dyqane të specializuar Tjera
4751 Tregtia me pakicë e tekstileve në dyqane të specializuara Tjera
4752 Tregtia me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit, në dyqane të specializuara Tjera
4754 Tregtia me pakicë e pajisjeve elekroshtëpiake në dyqane të specializuara Tjera
4772 Tregtia me pakicë e këpucëve dhe artikujve prej lëkure, në dyqane të specializuara Tjera
4775 Tregtia me pakicë e artikujve kozmetikë dhe të tualetit, në dyqane të specializuara Tjera
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Tjera
6629 Aktivitetet e tjera ndihmëse të sigurimeve dhe fondeve pensionale Tjera
6810 Blerja dhe shitja e patundshmërisë personale Tjera
6831 Agjencitë e patundshmërive Tjera
6832 Manaxhimi i patundshmërisë në bazë të pagesës ose kontratës Tjera
7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Tjera
8121 Pastrimi i përgjithshëm i ndërtesave Tjera
8520 Arsimi fillor Tjera
0812 Nxjerrja e zhavorrit dhe rërës, nxjerrja e argjilës dhe kaolinit Tjera
0899 Aktivitetet e tjera nxjerrëse dhe gurëthyese p.k.t. Tjera
4110 Zhvillimi i projekteve të ndërtimit Tjera