DRENUSHA SH.P.K.

Emri i biznesit DRENUSHA SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 811092767
Numri i biznesit 71188795
Numri fiskal 601295620
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 13/08/2015
Komuna Viti
Adresa Vërban, p.n.
Telefoni 044/934-514
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Visar Bislimi Drejtor-Agj.i Regj.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Visar Bislimi %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
0149 Rritja e kafshëve të tjera Primarë
0141 Rritja e gjedheve për qumësht Sekondarë
0142 Rritja e gjedheve të tjera dhe buallicave Tjera
0143 Rritja e kuajve dhe njëthundrakëve Tjera
0145 Rritja e deleve dhe dhive Tjera
0147 Rritja e shpezëve Tjera
0150 Fermat e përziera Tjera
0161 Aktivitetet ndihmëse për prodhimet bimore Tjera
0162 Aktivitetet ndihmëse për prodhimet blegtorale Tjera
0163 Aktivitetet e paskorrjes së bimëve Tjera
0164 Përpunimi i farërave për shumim Tjera
4623 Tregtia me shumicë e kafshëve të gjalla Tjera
4624 Tregtia me shumicë e lëkurave të papërpunuara, lëkurave dhe artikujve prej lëkure Tjera
4631 Tregtia me shumicë e frutave dhe perimeve Tjera
4632 Tregtia me shumicë e mishit dhe produkteve të tij Tjera
4633 Tregtia me shumicë e produkteve të qumështit, vezëve, vajrave dhe yndyrnave të gatimit Tjera