Visar Ba. Berisha B.I.

Emri i biznesit Visar Ba. Berisha B.I.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810206658
Numri i biznesit 71220230
Numri fiskal 601547815
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 20/11/2015
Komuna Rahovec
Adresa Brestoc
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Visar Berisha Agjent i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Visar Berisha %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Primarë
4719 Tregti tjetër me pakicë në dyqane jo të specializuara Sekondarë
4775 Tregtia me pakicë e artikujve kozmetikë dhe të tualetit, në dyqane të specializuara Tjera
4729 Tregtia me pakicë e produkteve të tjera ushqimore në dyqane të specializuara Tjera