Mejreme Selimi B.I.

Emri i biznesit Mejreme Selimi B.I.
Emri tregtar D.P.T."Urosh"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810277112
Numri i biznesit 70089499
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 16/02/2004
Komuna Gjilan
Adresa Gjilan, 34, Abaz Ajeti
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali 00.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Mejreme Selimi Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Mejreme Selimi 00.00€ 0.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Primarë