Samire Osmani B.I.

Emri i biznesit Samire Osmani B.I.
Emri tregtar Eko Pastrimi DDD
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 811044247
Numri i biznesit 71217574
Numri fiskal 601544499
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 13/11/2015
Komuna Suharekë
Adresa Leshan, p.n.
Telefoni 045/661 343
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Samire Osmani Agjente e regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Samire Osmani %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
8121 Pastrimi i përgjithshëm i ndërtesave Primarë
8122 Aktivitetet e tjera të pastrimit të ndërtesave, objeteve industriale Sekondarë
8129 Aktivitetet e tjera të pastrimit Tjera
8130 Aktivitete shërbimi të mirëmbajtjes dhe kujdesit të shesheve (mjedisit) Tjera
9329 Aktivitetet e tjera të argëtimit dhe rekreacionit Tjera
9601 Larja (pastrimi kimik) dhe tharja e tekstileve dhe produkteve të gëzofit Tjera
2041 Prodhimi i sapunit, detergjentëve dhe produkteve të pastrimit, si dhe preparateve për shkëlqim Tjera
2059 Prodhimi i produkteve të tjera kimike p.k.t. Tjera
2511 Prodhimi i konstrukcioneve metalike dhe pjesëve të tyre Tjera
3109 Prodhimi i mobilieve të tjera Tjera
1396 Prodhimi i tekstileve të tjera teknike dhe industriale Tjera
1412 Prodhimi i veshjeve të punës Tjera
1610 Sharrimi i drurit dhe zdrukthëtaria Tjera
1812 Shtypje të tjera Tjera
3821 Trajtimi dhe asgjësimi i mbeturinave jo të rrezikshme Tjera
4616 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e tekstileve, veshjeve, gëzofit, këpucëve dhe artikujve prej lëkure Tjera
4622 Tregtia me shumicë e luleve dhe bimëve Tjera
4641 Tregtia me shumicë e tekstileve Tjera
4662 Tregtia me shumicë e veglave të makinerive Tjera
4665 Tregtia me shumicë e mobilieve të zyrave Tjera
4669 Tregtia me shumicë e makinerive dhe pajisjeve Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
4719 Tregti tjetër me pakicë në dyqane jo të specializuara Tjera
4741 Tregtia me pakicë e kompjuterëve, njësive periferike dhe softuerëve, në dyqane të specializuara Tjera
4754 Tregtia me pakicë e pajisjeve elekroshtëpiake në dyqane të specializuara Tjera
4771 Tregtia me pakicë e veshjeve në dyqane të specializuara Tjera
6430 Trustet, fondet dhe subjektet e ngjashme financiare Tjera
6920 Aktivitetet e kontabilitetit, libërmbajtjes dhe auditimit; këshillime tatimore Tjera
7022 Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim Tjera
7430 Aktivitetet e përkthimit dhe interpretimit Tjera