Mejreme Huruglica B.I.

Emri i biznesit Mejreme Huruglica B.I.
Emri tregtar D.P.T.,,Te Elmiri"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810272279
Numri i biznesit 70362680
Numri fiskal 600105309
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 05/06/2006
Komuna Gjilan
Adresa Gjilan, 118, Arbëria
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali 00.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Mejreme Huruglica Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Mejreme Huruglica 00.00€ 0.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4751 Tregtia me pakicë e tekstileve në dyqane të specializuara Primarë
4641 Tregtia me shumicë e tekstileve Sekondarë
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Tjera