Egzon Shabanaj B.I.

Emri i biznesit Egzon Shabanaj B.I.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810205395
Numri i biznesit 71207943
Numri fiskal 601531355
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 15/10/2015
Komuna Deçan
Adresa Strellci i Epërm
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Egzon Shabanaj Agj. i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Egzon Shabanaj %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4941 Transporti rrugor i mallrave Primarë
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Sekondarë
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
0811 Nxjerrja e gurit dekorativ dhe të ndërtimit, gurit gëlqeror, gjipsit, shkumësit dhe rrasave Tjera