Bejtush Jerli B.I.

Emri i biznesit Bejtush Jerli B.I.
Emri tregtar N.P.Sh. "Dekorimi "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810267783
Numri i biznesit 80619863
Numri fiskal 600287066
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 08/04/2002
Komuna Gjilan
Adresa Gjilan, 425, Isa Boletini
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Bejtush Jerliu Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Bejtush Jerli %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4329 Instalime të tjera ndërtimore Primarë
4331 Punime suvatimi Sekondarë
4332 Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera Tjera