BOZKURT SH.P.K.

Emri i biznesit BOZKURT SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810973835
Numri i biznesit 71227340
Numri fiskal 601557591
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 15/12/2015
Komuna Prizren
Adresa Prizren, TIRANA PN
Telefoni 049/666-878
E-mail ///
Kapitali 1,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Sedat Peker AGJENT I REGJISTRUAR

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Sedat Peker 1,000.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Primarë
4321 Instalime elektrike Sekondarë
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4332 Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera Tjera
4333 Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve Tjera
4334 Lyerja dhe vendosja e xhamave Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4652 Tregtia me shumicë e pajisjeve elektronike dhe të telekomunikimit, si dhe pjesëve të tyre Tjera
4674 Tregtia me shumicë e pjesëve elektronike, pajisjeve hidraulike dhe të ngrohjes, si dhe pjesëve të furnizimit Tjera
4752 Tregtia me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit, në dyqane të specializuara Tjera
4213 Ndërtimi i urave dhe tuneleve Tjera
4221 Ndërtimi i projekteve të tubacioneve dhe kanalizimeve Tjera
4222 Ndërtimi i projekteve të shërbimeve publike për energji elektrike dhe telekomunikime Tjera
4291 Ndërtimi i projekteve të ujit Tjera
4299 Ndërtimi i projekteve të tjera të ndërtimit civil p.k.t. Tjera
4311 Demolimi i objekteve Tjera
4312 Përgatitja e vendpunishtes Tjera
7732 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë dhe pajisjeve të ndërtimtarisë dhe inxhinierisë Tjera
9521 Riparimi i pajisjeve elektronike të konsumit Tjera
3313 Riparimi i pajisjeve elektronike dhe optike Tjera
4110 Zhvillimi i projekteve të ndërtimit Tjera