3 N Construction SH.P.K.

Emri i biznesit 3 N Construction SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810973489
Numri i biznesit 71196771
Numri fiskal 601354476
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 3
Data e regjistrimit 08/09/2015
Komuna Prizren
Adresa Prizren, William Woker, Nr.8
Telefoni 044-525-111
E-mail ///
Kapitali 400,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Guxim Grabovci Drejtor Ekzekutiv - Agjent i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Nazmi Grabovci 100,000.00€ 25.00%
Valon Grabovci 100,000.00€ 25.00%
Guxim Grabovci 100,000.00€ 25.00%
Ngadhnjim Grabovci 100,000.00€ 25.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Primarë
4110 Zhvillimi i projekteve të ndërtimit Sekondarë
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Tjera
4213 Ndërtimi i urave dhe tuneleve Tjera
4221 Ndërtimi i projekteve të tubacioneve dhe kanalizimeve Tjera
4222 Ndërtimi i projekteve të shërbimeve publike për energji elektrike dhe telekomunikime Tjera
4291 Ndërtimi i projekteve të ujit Tjera
4299 Ndërtimi i projekteve të tjera të ndërtimit civil p.k.t. Tjera
4311 Demolimi i objekteve Tjera
4312 Përgatitja e vendpunishtes Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4332 Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera Tjera
4333 Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve Tjera
4334 Lyerja dhe vendosja e xhamave Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera