V - SHEHU B.I.

Emri i biznesit V - SHEHU B.I.
Emri tregtar N.P.T. '' V - SHEHU ''
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues ///
Numri i biznesit 70975815
Numri fiskal 600996328
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 17/07/2013
Komuna Deçan
Adresa Junik
Telefoni 044/495-516
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Shuar
Data e shuarjes 06/08/2018
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Arsim Shehu Agj.i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Arsim Shehu %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Primarë
4313 Testi i shpuarjes dhe shpuarja Sekondarë
0812 Nxjerrja e zhavorrit dhe rërës, nxjerrja e argjilës dhe kaolinit Tjera
0811 Nxjerrja e gurit dekorativ dhe të ndërtimit, gurit gëlqeror, gjipsit, shkumësit dhe rrasave Tjera