Bejtush Dauti B.I.

Emri i biznesit Bejtush Dauti B.I.
Emri tregtar Auto- Servisi LL.K.W
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810265141
Numri i biznesit 80447850
Numri fiskal 600147624
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 05/06/2001
Komuna Gjilan
Adresa Gjilan, Niketë Dardani
Telefoni 044/154-011
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Bejtush Dauti Agj.i Regj.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Bejtush Dauti %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4520 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve Primarë
4532 Tregtia me pakicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve Sekondarë