VG Construction Plus B.I.

Emri i biznesit VG Construction Plus B.I.
Emri tregtar N.N.SH. " VG Construction plus "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues ///
Numri i biznesit 71017273
Numri fiskal 601053862
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 15/01/2014
Komuna Prishtinë
Adresa Prishtinë, Mati I, 93
Telefoni 044/311-053
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Shuar
Data e shuarjes 26/01/2016
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Melina Gashi Agjent i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Melina Gashi %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Primarë
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Sekondarë
7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Tjera
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Tjera
4312 Përgatitja e vendpunishtes Tjera
4313 Testi i shpuarjes dhe shpuarja Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera