Besnik Se. Gashi B.I.

Emri i biznesit Besnik Se. Gashi B.I.
Emri tregtar N.T.N. " BESSI "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810204503
Numri i biznesit 71198464
Numri fiskal 601491517
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 16/09/2015
Komuna Pejë
Adresa Kryshefc
Telefoni 044146600
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Besnik Gashi Agjent i regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Besnik Gashi %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Primarë
4321 Instalime elektrike Sekondarë
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4333 Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera