N.T.SH. UROSH B.I.

Emri i biznesit N.T.SH. UROSH B.I.
Emri tregtar Ndërmarrje tregtare, sherbyese, export-import Urosh
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 811621079
Numri i biznesit 80337876
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 02/12/2000
Komuna Gjilan
Adresa Gjilan, 34, Abaz Ajeti
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Mejreme Selimi Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Mejreme Selimi %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4752 Tregtia me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit, në dyqane të specializuara Primarë