Xhemail Sejdija B.I.

Emri i biznesit Xhemail Sejdija B.I.
Emri tregtar DPZ,,Briliant"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810262874
Numri i biznesit 80339445
Numri fiskal 600253158
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 02/12/2000
Komuna Gjilan
Adresa Gjilan, , Malishevës
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Xhemajl Sejdiu Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Xhemail Sejdija %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
2311 Prodhimi i qelqit të rrafshët Primarë
2313 Prodhimi i qelqit bosh (i zbrazët) Sekondarë