Olsi B.I.

Emri i biznesit Olsi B.I.
Emri tregtar N.T.P. " Olsi "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 811824516
Numri i biznesit 70660253
Numri fiskal 600472568
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 20/04/2010
Komuna Prishtinë
Adresa Prishtinë, S.Musaj
Telefoni 044/260 648
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Sherif Krasniqi Agj.i Regj.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Sherif Krasniqi %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4532 Tregtia me pakicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve Primarë
4941 Transporti rrugor i mallrave Sekondarë
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
4779 Tregtia me pakicë e mallrave të përdorura në dyqane Tjera