Shengyl Imami B.I.

Emri i biznesit Shengyl Imami B.I.
Emri tregtar Ndërmarrje Tregtare Turistike Shërbyese " Fati''
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810260547
Numri i biznesit 80110693
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 3
Data e regjistrimit 03/08/2000
Komuna Gjilan
Adresa Gjilan, 10, 28 Nëntori
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Shengyl Imami Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Shengyl Imami 100.00€ 10000.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
7911 Aktivitetet e agjencive të udhëtimit Primarë
6419 Ndërmjetësimet e tjera monetare Sekondarë
5229 Aktivitetet e tjera mbështetëse të transportit Tjera