Bujar J. Bytyçi B.I.

Emri i biznesit Bujar J. Bytyçi B.I.
Emri tregtar N.N.T. " Gërdalla "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810203745
Numri i biznesit 71175375
Numri fiskal 601277438
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 5
Data e regjistrimit 24/06/2015
Komuna Malishevë
Adresa Karvasari, ,
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Bujar Bytyçi Agj. i regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Bujar Bytyçi %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Primarë