Bejtush Xhemaili B.I.

Emri i biznesit Bejtush Xhemaili B.I.
Emri tregtar D.P.Z.,,Pogragja"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810260349
Numri i biznesit 80109997
Numri fiskal 600491237
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 31/07/2000
Komuna Gjilan
Adresa Gjilan, 62, Dardania II 16
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Shuar
Data e shuarjes 20/05/2020
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Bejtush Xhemaili Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Bejtush Xhemaili %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
2511 Prodhimi i konstrukcioneve metalike dhe pjesëve të tyre Primarë
1623 Prodhimi i karpentierisë dhe zdrukthëtarisë tjetër ndërtuese Sekondarë
1624 Prodhimi i kontejnerëve nga druri Tjera
4722 Tregtia me pakicë e mishit dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara Tjera
4723 Tregtia me pakicë të peshkut, krustaceve dhe molusqeve (frutave te detit) në dyqane të specializuara Tjera
4759 Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
2561 Trajtimi dhe veshja e metaleve Tjera
3103 Prodhimi i dyshekëve Tjera
3109 Prodhimi i mobilieve të tjera Tjera
1399 Prodhimi i tekstileve të tjera p.k.t Tjera