Bejtush Xhemaili B.I.

Emri i biznesit Bejtush Xhemaili B.I.
Emri tregtar D.P.Z.,,Pogragja"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810260349
Numri i biznesit 80109997
Numri fiskal 600491237
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 31/07/2000
Komuna Gjilan
Adresa Gjilan, 62, Dardania II 16
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Shuar
Data e shuarjes 20/05/2020
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Bejtush Xhemaili Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Bejtush Xhemaili %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
2511 Prodhimi i konstrukcioneve metalike dhe pjesëve të tyre Primarë
1623 Prodhimi i karpentierisë dhe zdrukthëtarisë tjetër ndërtuese Sekondarë
1624 Prodhimi i kontejnerëve nga druri Tjera
3109 Prodhimi i mobilieve të tjera Tjera
4723 Tregtia me pakicë të peshkut, krustaceve dhe molusqeve (frutave te detit) në dyqane të specializuara Tjera
4759 Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara Tjera
4722 Tregtia me pakicë e mishit dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
1399 Prodhimi i tekstileve të tjera p.k.t Tjera
3103 Prodhimi i dyshekëve Tjera
2561 Trajtimi dhe veshja e metaleve Tjera