N.P.D. MORAVA-KOMERC B.I.

Emri i biznesit N.P.D. MORAVA-KOMERC B.I.
Emri tregtar Ndermarrja për përpunimin e drurit MORAVA-KOMERC
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 811618117
Numri i biznesit 80128797
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 5
Data e regjistrimit 12/07/2000
Komuna Gjilan
Adresa Gjilan
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Xhemail Fejzuli Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Xhemail Fejzuli %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
1623 Prodhimi i karpentierisë dhe zdrukthëtarisë tjetër ndërtuese Primarë