Ekspo Consulting L.L.C.

Emri i biznesit Ekspo Consulting L.L.C.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810056475
Numri i biznesit ///
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 13/09/2017
Komuna Prishtinë
Adresa Prishtinë, Sejdi Kryeziu Nr.27
Telefoni 045 323 044
E-mail ///
Kapitali 100.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Visar Kelmendi Drejtor Menagjues-Agjent i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Visar Kelmendi 100.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
7022 Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim Primarë
7320 Hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit publik (sondazhet) Sekondarë
7430 Aktivitetet e përkthimit dhe interpretimit Tjera
7810 Aktivitet e agjencive të punësimit Tjera
7820 Aktivitetet e agjencive të punësimit të përkohshëm Tjera
7830 Sigurimi i burimeve njerëzore dhe menaxhimi i funksioneve të burimeve njerëzore Tjera
8230 Organizimi të konferencave dhe panaireve afariste Tjera
8421 Marrëdhëniet me jashtë Tjera
6810 Blerja dhe shitja e patundshmërisë personale Tjera
6820 Qiradhënia dhe menaxhimi i patundshmërisë personale ose të marra me qira Tjera
6831 Agjencitë e patundshmërive Tjera
6832 Manaxhimi i patundshmërisë në bazë të pagesës ose kontratës Tjera