N.P.N. "Vizioni-S" SH.P.K.
Lloji Biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Nr Regjistrimit 70394647
Nr Fiskal 600036447
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 70
Data e konstituimit 2008.07.31
Data e Aplikimit 2006.11.21
Komuna Ferizaj
Adresa , F.Sojeva
Telefoni 044/128-124
E-mail
Kapitali 2,500.00€
Statusi ne ARBK Aktiv
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Lumnije Fazliu Drejtoreshë
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Sami Nuhaj 1,250.00€ 50.00%
2 Lumnije Fazliu 1,250.00€ 50.00%
Aktivitet/et
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Primarë
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4332 Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera Tjera
4333 Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve Tjera
4334 Lyerja dhe vendosja e xhamave Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
5629 Aktivitetet e tjera shërbyese të ushqimit Tjera
4110 Zhvillimi i projekteve të ndërtimit Tjera
6810 Blerja dhe shitja e patundshmërisë personale Tjera
7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Tjera
8292 Aktivitetet e paketimit (ambalazhimit) Tjera
8610 Aktivitetet e spitaleve Tjera
9609 Aktivitetet e tjera p.k.t. Tjera
2221 Prodhimi i pllakëzave të plastikës, fletëzave, tubave dhe profileve Tjera
1623 Prodhimi i karpentierisë dhe zdrukthëtarisë tjetër ndërtuese Tjera
1629 Prodhimi i produkteve të tjera nga druri; artikujve nga tapa, kashta dhe materialeve thurëse Tjera
1610 Sharrimi i drurit dhe zdrukthëtaria Tjera