" ComNet " SH.P.K.
Lloji Biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Nr Regjistrimit 70404381
Nr Fiskal 600256350
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 5
Data e konstituimit 2013.04.30
Data e Aplikimit 2007.01.22
Komuna Ferizaj
Adresa Brahim Ademi
Telefoni 045-650-670
E-mail
Kapitali 800,000.00€
Statusi ne ARBK Aktiv
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Besnik Gashi Drejtor Menaxhues
Adrian Kurteshi Agjent i Regjistruar
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Besnik Gashi 400,000.00€ 50.00%
2 Ardian Kurteshi 400,000.00€ 50.00%
Aktivitet/et
6110 Aktivitetet e telekomunikimit kabllor Primarë
6020 Aktivitetet e transmetimit të programeve televizive Sekondarë
7311 Agjencitë për publicitet Tjera
6391 Aktivitetet e agjencive të lajmeve Tjera
9609 Aktivitetet e tjera p.k.t. Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera
7022 Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim Tjera
6202 Aktivitetet e këshillimeve kompjuterike Tjera
5829 Publikimi i softuerëve të tjerë Tjera
6311 Përpunimi i të dhënave, hostimi i informacionit dhe aktivitetet e lidhura me to Tjera
6209 Teknologjia tjetër informative dhe aktivitetet shërbyese kompjuterike Tjera
6910 Aktivitete juridike Tjera
7320 Hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit publik (sondazhet) Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4666 Tregtia me shumicë e makinerive dhe pajisjeve të tjera të zyrave Tjera
9529 Riparimi i artikujve personal dhe shtëpiakë p.k.t. Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
4719 Tregti tjetër me pakicë në dyqane jo të specializuara Tjera