Ndërmarrja Tregtare Private "Ramizi"
Lloji Biznesit Biznes individual
Nr Regjistrimit 70004651
Nr Fiskal
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 2
Data e konstituimit 2003.03.18
Data e Aplikimit 2003.04.04
Komuna Ferizaj
Adresa P.N, Rexhep Bislimi
Telefoni 044-130-174
E-mail
Kapitali 00.00€
Statusi ne ARBK Shuar : 2015.11.06
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Ramiz Dema %
Aktivitet/et
4642 Tregtia me shumicë e veshjeve dhe këpucëve Primarë