Ndërmarrja shërbyse Loni-D
Lloji Biznesit Biznes individual
Nr Regjistrimit 70004647
Nr Fiskal
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 3
Data e konstituimit 2003.03.06
Data e Aplikimit 2003.04.04
Komuna Ferizaj
Adresa , Metush Krasniqi
Telefoni 0290/20-382
E-mail
Kapitali 00.00€
Statusi ne ARBK
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Bashkim Sherifi zyrtar
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Sami Nuhaj %
Aktivitet/et