Jusuf Mustafa B.I.

Emri i biznesit Jusuf Mustafa B.I.
Emri tregtar NdërmarrjaTregtae Private" Rekord AS "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810259269
Numri i biznesit 80080751
Numri fiskal 600236493
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 6
Data e regjistrimit 04/07/2000
Komuna Gjilan
Adresa Gjilan, 35, Arbëria
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Jusuf Mustafa Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Jusuf Mustafa %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi
1 5112117 Rekordas - AS Petrol Gjilan, Gjilan

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Primarë
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Sekondarë
5610 Restorantet dhe aktivitetet shërbyese lëvizëse të ushqimit Tjera
4730 Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar Tjera