D.P.H. Kafe Qajtore ,,Gjimnazi"
Lloji Biznesit Biznes individual
Nr Regjistrimit 70411447
Nr Fiskal 600230734
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 1
Data e konstituimit 2007.02.14
Data e Aplikimit 2007.02.19
Komuna Suhareka
Adresa 2, Qendra Zejtare
Telefoni 044/183-883
E-mail
Kapitali 00.00€
Statusi ne ARBK Shuar : 2012.03.01
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Besnik Gashi %
Aktivitet/et
5630 Aktivitetet shërbyese të pijeve Primarë