EUROBANK KOS SH.A.

Emri i biznesit EUROBANK KOS SH.A.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri aksionare
Numri unik identifikues 810872376
Numri i biznesit 71343588
Numri fiskal 601720437
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 4
Data e regjistrimit 15/12/2016
Komuna Prishtinë
Adresa Prishtinë, Veterniku 1, Zona Industriale
Telefoni 044-161 580
E-mail ///
Kapitali 300,000,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Yusuf Erdogan Agjent i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Yusuf Erdogan 300,000,000.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
6419 Ndërmjetësimet e tjera monetare Primarë
6420 Aktivitetet e kompanive "holding" Sekondarë
6430 Trustet, fondet dhe subjektet e ngjashme financiare Tjera
6491 Lizingu financiar Tjera
6492 Aktivitetet e tjera të kredisë Tjera
6499 Aktivitetet e tjera shërbyese financiare, përveç fondit të sigurimit dhe atij pensional p.k.t. Tjera